Online trénink

Online trénink připravovaný na míru včetně coachingu a ne pouze rozesílání plánů

Online trénink u mě neznamená poslat nějaký obecný tréninkový program. Online tréninky u mě začaly díky sportovcům, kdy nebyla možnost se vídat každý den a někdy i dvoufázově, a tak jsem jim začal sestavovat tréninkové plány, podle kterých se příprava řídila. Přes tyto zkušenosti jsem si vytvořil různé způsoby, jak co nejvíc eliminovat nevýhody online tréninku, což je, že daného člověka nevidím. A před samotným sestavením vyžaduji vyplnění relativně velkého dotazníku, natočení videí, nafocení fotek apod., tak abych měl co nejvíce dat, na základě kterých následně připravuji a sestavuji optimální tréninkový plán.

Během celé spolupráce jsem k dispozici v komunikaci a stejně jako u klasických tréninků i během daného plánu se vyhodnocují daná data a případně plán upravuji.

Online trénink tedy není určený pouze pro ty, kteří mají často tréninky a chodí ke mně na kontrolu techniky apod. Ale pro všechny, co by chtěli individuálně sestavený tréninkový plán, který se opírá o vědecké poznatky a není to pouze náhodně seřazená směs cviků

Každopádně online trénink není vhodný pro všechny. A pokud na základě vstupních dat budu mít pocit, že online trénink není to pravé, ať z jakýkoliv důvodů, vše vám vysvětlím a zkusím najít, jaká jiná cesta by byla nejlepší.